4 klimatsmarta anledningar att välja närproducerat - Mylla

4 klimatsmarta anledningar att välja närproducerat

Debatten går hög om vad vi alla var och en kan göra för att hjälpa till med den omställning som behövs för att minska klimatpåverkan. Vi kan inte sluta leva, men vi kan ofta göra val som är bra för klimatet i olika situationer, och att välja närproducerad mat är ett sätt att jobba för ett bättre klimat. 

Det vanligaste argumentet för att minska klimatpåverkan brukar ofta vara att minska konsumtionen av nötkött. Men minst lika viktigt är att välja mat som produceras i Sverige. Enligt forskning så står importerad mat för 70% av den klimatpåverkan som svensk matkonsumtion ger. Genom att då välja närproducerad mat i större utsträckning kan du enkelt hjälpa till att minska klimatpåverkan i din vardag, och här på Mylla Matmarknad brinner vi för att hitta de bästa alternativen så nära som möjligt. Det vi inte hittar lokalt i närområdet, det letar vi efter i övriga Sverige. Och om det inte finns i Sverige, så letar vi efter bra och hållbara producenter så nära oss som möjligt. 

Men hur kan då den svenskproducerade maten vara så mycket bättre för klimatet?

Lägre utsläpp av växthusgaser

Den svenska mjölk- och köttproduktionen har betydligt lägre klimatpåverkan än andra länders produktion. Svensk mjölkproduktion ger 44 procent lägre utsläpp av växthusgaser och svensk nötköttsproduktion 70 procent lägre jämfört med världssnittet. 

Dessutom är 100 procent av den soja som Sveriges bönder köper certifierad och bidrar därmed inte till skövling av regnskog. Fler och fler bönder jobbar nu också med också egenproducerat protein för att minska miljöpåverkan.

Lägst antibiotikaanvändning i EU

I Sverige har vi god djuromsorg, friska djur och den lägsta förbrukningen av antibiotika i djurhållningen inom EU. Användningen av antibiotika är ett stort hot mot folkhälsan, då stor användning ökar risken för utveckling av resistenta bakterier. I stora delar av Europa och resten av världen används antibitiotika i förebyggande syfte på stora grupper av djur, medan 90% av all antibiotikaanvändning inom lantbruket går till att behandla faktiska sjukdomar. 

Svenskt lantbruk bidrar till biologisk mångfald

Visst njuter vi av synen av öppna hagar och kor på bete, och det ska vi fortsätta göra. I naturbeteshagar trivs nämligen många fler än kor, och man hittar mer än 40 olika arter av djur och växter i hagarna. Djurproduktion och vallodling är i många delar av landet en förutsättning för det öppna landskapet och nödvändigt för att Sverige ska nå de miljömål som riksdagen beslutat. Svenska bönder har dessutom sedan länge jobbat med att minska användningen av kemiska växtskyddsmedel och använder idag betydligt mindre än i många andra länder. Vårt svenska klimat, med kalla vintrar, ger dessutom bra förutsättningar då många svampar och insekter inte trivs i ett kallare väder. 

Fler jobb och en levande landsbygd

Att välja svenska produkter bidrar inte bara ekonomiskt till våra svenska bönder. För varje åker med vete, för varje ko och för varje odlad morot så behövs fler människor som jobbar med tjänster för lantbruk och förädling av råvaror. Livsmedelsproduktionen är dessutom spridd över hela landet, så genom att välja svensk mat så bidrar du också till att stärka både landsbygd och stad. 

 

Källa: LRF, Johan Rockström och LRF

Föregående Råvaran: Honung

Lokal matinspiration, direkt i inkorgen.

Mer än 7 000 matälskare har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev! Varje vecka får du som prenumererar tips, inspriation och erbjudanden från lokala bönder och mathantverkare.

Ange ditt postnummer och se om vi levererar mat från lokala bönder hem till din dörr.

På Mylla handlar du utan onödiga mellanhänder. Det ger lägre pris till dig och rättvist betalt till bonden.