Projektstöd från Jordbruksverket

Syftet med projektet är att ge fler livsmedelsproducenter mer information om de möjligheter som finns att nå ut till konsumenter genom olika försäljningskanaler. 

Projektet består i att genomföra individuella möten med livsmedelsproducenter där producenten får konkreta råd och stöd kring att hitta rätt kanal till konsument utifrån det enskilda företagets förutsättningar. 

För att identifiera relevanta livsmedelsproducenter kommer det genomföras en
kartläggning  utifrån bland annat geografiskt område, nuvarande produktion och storlek. Utöver det kommer det även genomföras informationsträffar i syfte att skapa möjligheter till lokalt nätverkande och kunskapsutbyte mellan producenter. I samband med träffarna kommer olika kanaler demonstreras som kan användas för att nå ut till konsumenter. För att nå fler producenter kommer det även att tas fram digital information om hur producenter enklare kan nå konsumenter genom e-handel, logistik och marknadsföring. 

Ange ditt postnummer och se om vi levererar mat från lokala bönder hem till din dörr.

På Mylla handlar du utan onödiga mellanhänder. Det ger lägre pris till dig och rättvist betalt till bonden.