Projektstöd från Jordbruksverket

Informationsstöd och kompetensutveckling kring nya försäljningskanaler till småskaliga livsmedelsproducenter

Syftet med projektet är att ge fler livsmedelsproducenter mer information om de möjligheter som finns att nå ut till konsumenter genom olika försäljningskanaler. 

Projektet består i att genomföra individuella möten med livsmedelsproducenter där producenten får konkreta råd och stöd kring att hitta rätt kanal till konsument utifrån det enskilda företagets förutsättningar. 

För att identifiera relevanta livsmedelsproducenter kommer det genomföras en
kartläggning  utifrån bland annat geografiskt område, nuvarande produktion och storlek. Utöver det kommer det även genomföras informationsträffar i syfte att skapa möjligheter till lokalt nätverkande och kunskapsutbyte mellan producenter. I samband med träffarna kommer olika kanaler demonstreras som kan användas för att nå ut till konsumenter. För att nå fler producenter kommer det även att tas fram digital information om hur producenter enklare kan nå konsumenter genom e-handel, logistik och marknadsföring. 

Ur Myllan – lokala nätverk för korta livsmedelskedjor

Syftet med projektet är att skapa nya och innovativa nätverk och kanaler för försäljning och distribution. Projektet består i att, genom en dialog med producenter och konsumenter, utveckla teknik för e-handel och logistikverktyg. Parallellt kommer arbete med marknadsföring och kunskapshöjande åtgärder genomföras, detta för att nå ut med de produkter som tas fram inom projektet.Vi vill genom projektet skapa nya och innovativa nätverk och kanaler för försäljning och distribution med en smart, effektiv och hållbar logistikkedja som startar på gården istället för som idag på något centrallager samt med en modern och användarvänlig e-handel. Vi tror att förändrade levnadsmönster kommer kräva nya sätt att kunna handla mat, och det ökade intresset för lokala produkter och nätverk som t ex reko-ring pekar på nya konsumtionsmönster. För att ta del av och köpa det utbud av lokalproducerade råvaror som finns i dagsläget krävs mycket planering, tid och tålamod. Det är helt enkelt inte tillräckligt tillgängligt vilket begränsar producenternas möjlighet att öka andelen som säljs helt utan, eller med ytterst få mellanhänder. 

Ange ditt postnummer och se om vi levererar mat från lokala bönder hem till din dörr.

På Mylla handlar du utan onödiga mellanhänder. Det ger lägre pris till dig och rättvist betalt till bonden.