Vad är fördelarna med närproducerat kött? - Mylla

Vad är fördelarna med närproducerat kött?

Att kött väcker känslor råder inget tvivel om. För att nå de globala klimatmålen måste vi minska vår köttkonsumtion. Samtidigt spelar kött en central roll i vår gastronomiska tradition och de betande djuren har en nyckelroll i bevarandet av den biologiska mångfalden.  

Vi på Mylla vill göra det enklare att välja kött med omtanke och främja lokala producenter. Nedanför listar vi några riktigt goda skäl att välja svenskt, lokalt producerat kött före det importerade. 

Strikta regler för djurskydd

Den svenska djurskyddslagen beskrivs oftast som en av världens mest omfattande. Lagen syftar till att främja djurens hälsa och reglerar djurens miljö såväl inomhus som utomhus. Det innebär till exempel att grisar måste få halm att böka runt i och att korna måste få beta utomhus. Jämfört med andra EU-länder sticker Sverige ut, bland annat har vi lägst användning av antibiotika i hela EU. 

En nära relation till bonden och djuren

Vi besöker alla producenter som säljer via Mylla och lär oss om deras gård och verksamhet. Det ger dig som handlar via Mylla en möjlighet att lära känna människorna bakom maten. Ett exempel är Ebbatorps Fågel som har ett helhetstänk där djuren lever och slaktas på samma gård. Kycklingarna får leva och växa i en stressfri miljö som främjar djurens hälsa. 

Svensk kött är mer klimatsmart 

Att vi behöver äta mindre kött för att nå de globala klimatmålen är knappast en hemlighet. Utsläppen från kött kommer består av koldioxidutsläpp som sker när marken brukas, utsläpp av metangaser som sker när djuren pruttar och rapar, samt lustgaser som uppstår vid produktion av gödsel.

Även om nötköttet ofta lyfts upp i klimatdebatten pratar vi mer sällan om ursprungets betydelse. När det kommer till klimatavtryck sticker det svenskproducerade köttet ut från mängden. Tabellen nedan visar hur det svenska nötkötts-produktionen står sig i ett globalt perspektiv.


Tack vare kortare transporter och ett smartare utnyttjande av betesmarkerna kan vi minska köttets globala klimatavtryck genom att välja mer lokalproducerat och framförallt svenskt kött. 

Naturbete bevarar den biologiska mångfalden

Betande djur, så som kor och får, bidrar till att hålla landskapet öppet och därmed främja ett ekologiskt kretslopp där växter, insekter, bin och fåglar är en del av näringskedjan. Genom att hålla betesmarker öppna bidrar djuren således till att bevara en biologisk mångfald och ge plats för hotade arter. Dessutom bidrar betet till att binda kol i marken. 

 Naturvårdsverket menar att vi behöver öka betande djur på obrukad betesmark för att nå miljömålet "Ett rikt odlingslandskap". Målet syftar till att bibehålla jordbruksmarkens produktionsförmåga, gynna odlingslandskapets natur- och kulturmiljöer och se till landskapet är attraktivt för friluftsliv.

Föregående Allt du vill veta om stadsodling
Nästa Framtidsbönder och Mylla

Lokal matinspiration, direkt i inkorgen.

Mer än 7 000 matälskare har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev! Varje vecka får du som prenumererar tips, inspriation och erbjudanden från lokala bönder och mathantverkare.

Ange ditt postnummer och se om vi levererar mat från lokala bönder hem till din dörr.

På Mylla handlar du utan onödiga mellanhänder. Det ger lägre pris till dig och rättvist betalt till bonden.