Ekologiskt vs närproducerat - Mylla

Ekologiskt vs närproducerat

Idag finns både ekologiska och närproducerade varor att välja på, i mer eller mindre utsträckning. Om vi väljer någon av dessa livsmedel bidrar vi till ett mer hållbart jordbruk och mer miljövänlig framtagning av mat. Men att veta vad skillnaden är mellan de två begreppen är inte helt enkelt, speciellt inte när de ibland används som om de betydde samma sak eller när en certifiering också är en ekonomisk fråga för producenten. Spelar det helt enkelt någon roll vad vi väljer, och är det för mig som konsument eller miljön som det spelar roll? Svaret är som det brukar vara, det beror lite på.

Ekologisk mat odlas på gårdar som använder sig av miljövänliga jordbruksmetoder, detta för att främja ett långsiktigt och hållbart sätt att använda våra naturresurser. Fördelar med den ekologiska produktionsmetoden är bland annat att det inte används konstgödsel eller kemiska och syntetiska bekämpningsmedel. Istället ska allt härstamma eller komma direkt från naturen. Inom ekologisk djurproduktion äter djuren enbart ekologiskt foder. Stor biologisk mångfald och hög ambition när det gäller djurens välfärd är annat som krävs för att kalla varor för ekologiska. För att få märka maten som ekologisk måste dessa gårdar uppfylla olika regler och bli certifierade. Om den är ekologisk inom EU så följer produkten EU:s lagstiftning som har definierat vad en ekologisk produkt är.

Men när ekologisk mat transporteras långa sträckor för att till slut komma till mataffärerna, skapas föroreningar som ibland gör att de positiva miljöeffekterna av det ekologiska jordbruket försvinner.

”Med andra ord handlar det om vilket perspektiv man tar och vad som är viktigt för en.”

Närproducerat säger dock ingenting om hur produkterna har tillverkats eller odlats, vilken sorts gödsel, foder eller bekämpningsmedel som har använts. En stor del av miljöpåverkan vid producering av maten vi äter, är den som sker ute på gårdarna och i lantbruken snarare än transporten. Närproducerade varor har inga specifika regler för hur de ska produceras, det innebär bara att de producerats i närområdet.

Fördelar med närproducerat kan vara att man har större möjlighet att få insyn i hur livsmedlen odlas och tillverkas, samtidigt som närheten kan göra själva produktionen och odlingen mer verklig. Handlar man närodlat bidrar du till den egna bygden, vilket leder till kortare transporter, färskare råvaror och det kan även skapa fler jobb i lokalområdet.

Med andra ord handlar det om vilket perspektiv man tar och vad som är viktigt för en. För den som tycker det viktigaste är den biologiska mångfalden och att vara säker på att det är så lite kemiska bekämpningsmedel som möjligt i maten och naturen, ska välja det ekologiska alternativet.

Om man vill minska klimatpåverkan genom kortare transporter, säkerställa en levande landsbygd i närområdet och få en bättre förståelse för var maten kommer ifrån, är det närproducerade alternativet det bästa alternativet. Det absolut bästa och mest hållbara alternativet är dock såklart om det både är närproducerat och ekologiskt!

Föregående Råvaran: Honung

Lokal matinspiration, direkt i inkorgen.

Mer än 7 000 matälskare har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev! Varje vecka får du som prenumererar tips, inspriation och erbjudanden från lokala bönder och mathantverkare.

Ange ditt postnummer och se om vi levererar mat från lokala bönder hem till din dörr.

På Mylla handlar du utan onödiga mellanhänder. Det ger lägre pris till dig och rättvist betalt till bonden.