Varför närodlat? - Mylla

Varför närodlat?

Ett av Myllas kärnvärden är att maten ska komma från så lokala producenter som möjligt. Vi tycker att det är viktigt, på flera olika sätt, att välja lokalt i så stor utsträckning det går!

Maten vi äter kommer i allt större utsträckning genom import från andra länder. Transporten av mat leder till en miljöbelastning i form av utsläpp från trafiken, mera tillsatsämnen och förpackningar.

Varför önskar vi att maten ska vara så närproducerad som möjligt? Vad är det som gör den så bra?

Till att börja med finns det ingen allmän definition av vad närodlade och närproducerade livsmedel innebär utöver att det är något som tillverkas nära den plats där varan säljs. Vad som är nära definieras dock inte, men här i Sverige menar vi oftast lokalt eller regionalt. Det är dock viktigt att klargöra att närproducerat och ekologiskt inte är samma sak, även om det kan vara lätt att få den uppfattningen då begreppen oftast diskuteras samtidigt.

Den ideella föreningen Bondens egen Marknad har som ett exempel definierat närproducerade livsmedel som livsmedel som producerats inom en radie på 250 km från marknaden. En av reglerna med marknadsplatsen är att lantbrukaren ska ha odlat eller fött upp allt som säljs på marknaden.

Det finns flera olika anledningar till att välja närodlade och närproducerade livsmedel.

Det gynnar lokala producenter i den egna regionen

Att de lokala producenterna gynnas innebär ökade arbetstillfällen i närområdet och dessutom en större förståelse för vart maten kommer ifrån och hur den kommer från gård till bord.

Det ger också en chans för de mindre producenterna att kunna klara av konkurrensen mot allt större industrier som producerar allt större volymer, för att det ger en högre ekonomisk avkastning.

Det bidrar till att vi fortsätter ha en levande landsbygd

I takt med att producenter runt om i landet får lägga ned, för att de inte kan konkurrerera med de stora industrierna, så försvinner också den levande landsbygd som vi alla håller så kärt. Vi tar den för givet men den utarmas varje dag. Om vi som konsumenter inte väljer att använda våra matpengar som en röst på mer närodlad och nationellt producerad mat, så kommer den sakta men säkert att utarmas.

Det innebär så färska livsmedel som möjligt

Det minskar den miljöpåverkan som långa transporter ofta medför
Det finns ett flertal livsmedel som inte kan produceras i Sverige på grund av vårt klimat, och de behöver importeras. Men vi kan även påverka detta genom att gå tillbaka till att äta mer av de livsmedel som är i säsong här i Sverige.

Men även livsmedel som vi kan producera här i landet importeras från andra länder då de oftare är billigare på grund av lägre lönekostnader och mer kemiska hjälpmedel för att kunna producera så mycket som möjligt, som ska kunna ha så lång hållbarhet som möjligt. Närproducerad mat har en mycket kortare lagringstid och är därför färskare när de ska ätas.

”Ska det då verkligen behöva vara så opraktiskt och handla närproducerad mat?”

Det har en en tydlig avsändare (producent)

Närproducerade livsmedel kommer från en producent nära dig. Förhoppningsvis får du då också veta vem producenten är. Det är en fördel att veta vart maten kommer ifrån, transparensen blir väldigt tydlig, jämfört med mat som har fraktats långa distanser med flera mellanhänder.

Svenska regler för djurvälfärd är strängare än i många andra länder

Detta är en viktig faktor, som oftast inte blir tillräckligt tydligt kommunicerad. De regler som finns i Sverige för hur djur ska behandlas är bland de strängare i världen, vilket säkerställer att djuren har det bättre och det kött vi äter är av högre kvalitet.

Ska det då verkligen behöva vara så opraktiskt och handla närproducerad mat? Vi önskar att förenkla det och förkorta avståndet mellan dig som konsument och de som producerar maten. Följ med på resan mot en schysstare mataffär!

Föregående Råvaran: Honung

Lokal matinspiration, direkt i inkorgen.

Mer än 7 000 matälskare har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev! Varje vecka får du som prenumererar tips, inspriation och erbjudanden från lokala bönder och mathantverkare.

Ange ditt postnummer och se om vi levererar mat från lokala bönder hem till din dörr.

På Mylla handlar du utan onödiga mellanhänder. Det ger lägre pris till dig och rättvist betalt till bonden.